С Т А Т У Т

УЧНІВСЬКОГО   ПАРЛАМЕНТУ

ЗАГАЛЬНІ  ЗАСАДИ

       Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів.

       Стаття 2. Самоврядування в Яворівській гімназії ім. Осипа Маковея здійснюється учнівським парламентом, який очолює президент.

       Стаття 3. Метою   учнівського    самоврядування   є формування в учнів почуття господаря гімназії, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

       Стаття 4. До парламенту входять: два учні від кожного класу, вчителі радники, психолог, педагог-організатор, заступник директора з виховної роботи, вчитель музики, вчитель фізкультури.

       Стаття 5. Списки учнів, які входять до учнівського парламенту, затверджуються на загальношкільній учнівській конференції.

       Стаття 6. Засідання учнівського парламенту проводиться один раз в місяць. Його рішення доводиться до відома всіх учнів гімназії.

 Детальніше...

Склад парламенту 2018/2019